Лаборатория по ихтиопатология

В лабораторията с диагностична цел се извършват паразитологични, микробиологични, имунологични и биохимични изследвания на кръв и кръвен серум (хемоглобин, общ белтък и кръвна захар). Извършват се микробиологични изследвания на вода. Изследват се инфекциозните и инвазионните паразитни болести при стопанските видове риби. Провеждат се микробиологични и имунологични изследвания.

Вие сте тук:Home Научно Обслужване Лаборатории Лаборатория по ихтиопатология